Utredning

I samarbete med Muinin Konsultation rekryterar och utreder vi jour- och familjehem enligt SOSFS 2012:11.
Vid utredning används ”Västeråsmodellen” med grund i metodstöd enligt nya BBIC

 Arbetsgång vid familjehemsutredningar
 • BRA-fam:
  Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetod för rekrytering av familjehem.
 • Inhämtning av registerutdrag:
  Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister
  Kronofogdemyndigheten (skuldfrihetsintyg)
  Försäkringskassan
  Socialregistret
 • Familjehemsutredning:
  Besök i familjehemmet för djupintervju som utförs enskilt med var och en av familjehemsföräldrarna.
  Träff med familjehemmet för kompletterande intervju samt i vissa fall kompletterande telefonsamtal.
 • Referenssamtal:
  Referenssamtal och dokumentation.
 • Utredningen kommuniceras med familjehemmet och lämnas till uppdragsgivare.