Övrigt

Utbildning och föreläsning

(SIDAN UNDER UTFORMNING) 

Lindgren konsult erbjuder i samarbete med Viktor Jinnevång föreläsningar och utbildningar riktade mot skola, socialtjänst, kriminalvård mfl.

Vår inriktning är att skapa motivation till förändringsarbete hos enskilda, kompetens om hur förändringsprocesser fungerar och en ökad förståelse om hur missbrukskarriären utvecklas hos enskilda individer.