Om

(SIDAN UNDER UTFORMNING)

Lindgren konsult AB drivs av Linda Lindgren som är socionom och utexaminerades i januari 1996. Linda  har därefter arbetat inom socialtjänstens olika verksamhetsområden och sedan 2014 som självständig socionomkonsult.

UTBILDNING/KOMPETENS:

 • Socionomexamen januari 1996

 

 • Vidareutbildning missbruksbehandling av unga vuxna (2002-2004), juridik, samtalsmetodik m.m. Erfarenhet av att arbeta med missbruk, sexuella övergrepp, prostitution, alternativa livsstilar såsom poly, BDSM, D/S, Fetisch. Erfarenhet av att stötta i frågor gällande trans/homo och bisexualitet

 

 • Utredning och uppföljning barn, ungdom enligt SoL och LVU.
 • Mångårig erfarenhet av BBIC.
 • Utredning, uppföljning unga vuxna/vuxna, missbruk enligt SoL och LVM
 • Mångårig erfarenhet av att föredra ärenden i Förvaltningsrätt, LVU och LVM
 • Erfarenhet av arbetsledarfunktion inom socialtjänst
 • Datorstöd: Procapita, Viva, MagnaCura

 

 • Behandling missbruk. Metodstöd: Systemteori, Motiverande Intervju, Lösningsfokuserat, CRA (Community Reinforcement Approach), ASI (Addiction Severity Index)

 

 • Erfarenhet av att arbeta uppsökande samt med motivation, öppenvård, utredning, uppföljning, handledning. (Handledningsutbildad via Mälardalens högskola 2014)

 

 • Utveckling av förebyggande arbete – metoder och modeller (Delaktig i projektet: Allas Ansvar 1999-2001)

 

 • Krishantering (erfarenhet av att ingå i POSOM utbildad via Ersta 2001)

 

 • Familjehem, utredning, handledning, uppföljning: Nya Kälvesten, Västeråsmodellen (BBIC)
 • Utbildning av familjehem, ”Ett hem att växa i”

 

 • Erfarenhet som kommunpolitiker (Socialnämnd, Utbildningsnämnd, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse)

 

Konsult sedan 2014:

 • Arbetar självständigt med: Barn, Ungdom, Vuxna, SOL/LVU/LVM, Ensamkommande, Familjehem m.m.

 

Referenskommuner:

 • Nyköpig, Järfälla, Lindesberg, Köping. Kontaktuppgifter lämnas vid förfrågan.