Konsulentstödd familjehemsvård

Tillstånd

I samarbete  med Muinin Konsultation kan vi erbjuda utredda och konsulentstödda familjehem.

Vi har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att bedriva familjehemsverksamhet samt ge stöd och handledning till familjehem.