Socionom/Konsult

Linda Lindgren utexaminerades som socionom 1995 och har sedan dess arbetat inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Främsta inriktning har varit barn, unga och missbruk. Har sedan 2014 arbetat heltid som självständig socionomkonsult.

I samarbete med Muinin konsultation erbjuder vi kommunerna våra tjänster såsom ett team. Vi åtar oss konsultuppdrag där vi arbetar tillsammans, med uppdrag om minst 100%

Vi är alltid två i alla ärenden med huvudhandläggare och medhandläggare. Detta innebär alltså att vi på en heltid arbetar vardera 50 %.

Detta innebär en ökad rättsäkerhet samt ett bredare kompetensområde i varje ärende.

Vi hanterar ärenden från förhands- och skyddsbedömningar till utredning och uppföljning av barn, unga och vuxna. Vi har mångårig erfarenhet av att självständigt utreda och hantera ärenden enligt LVU och LVM samt kan kan med delegation genomföra förhandlingar i förvaltningsrätten.