Handledning/Utbildning

Vi arbetar med grupphandledning där deltagarna har möjlighet att ta upp ett dilemma för att tillsammans med gruppen reflektera över den uppkomna frågeställningen. Handledningen bygger på vetenskapligt testade teorier där arbetet vilar på en systemteoretisk grund. Metoder i handledningen är reflekterande team, gestaltning och byte av roller, som exempel på stimulans till en aktiv handledning där alla kommer till tals. Tillsammans med handledaren får deltagarna möjlighet att reflektera och sortera för att få en ny förståelse av sitt yrkessammanhang och sig själva.
Handledaren håller i handledningsprocessen och strukturen och använder sig av metoder för att ta till vara gruppens kompetens. 

Vid enskild handledning är arbetets svårigheter och de egna värderingarna ofta i fokus. Metoder som möjliggör reflekterande över individ, roll, mål och sammanhang används i handledningen som resulterar i en högre motivation och ytterligare professionell utveckling i yrkesrollen.