Familjebehandling/Parsamtal Individuella samtal

Mångårig erfarenhet finns av att arbeta med motivation och behandling av enskilda, familjer och par.

Problemområden: Relationskonflikter, Parrådgivning, Missbruk, Sexualitet, Samlevnad,  Kris och Sorg,

Samtalsbehandlarna har erfarenhet av och inriktning mot att samtala kring de svårigheter som kan uppstå i en relation där man lever icke-normativt, såsom inom poly-relationer, D/S dynamik och fetisch eller annan form av samlevnad som inte alltid är enkel att förklara för personer som saknar erfarenhet eller kunskap om detta levnadssätt.

Erfarenhet av att arbeta med par och enskilda vars tillvaro påverkas av olika former av missbruk. Det kan handla om att vara förälder till en missbrukare, ha en missbrukande partner eller själv drabbats av missbruk. Missbruket är det primära problemområdet, inte missbrukets uttryck. Vi har erfarenhet av att arbeta med allt från missbruk av alkohol och andra preparat till sex-, spel- och relationsmissbruk.

Vår metod är systemteoretiskt inriktad med KBT som grund. Vi har utbildning och erfarenhet av att arbeta med Motiverande Intervju, lösningsfokus, återfallsprevention och krishantering med mera.